• upravni odbor

    DVA USLOVA MORA DA ISPUNI BUDUĆI DIREKTOR BOLNICE

    ZRENJANIN – Upravni odbor Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu raspisao je konkurs za izbor direktora ove zdravstvene ustanove, za mandatni period od četiri godine.     Potrebno je da kandidat ispunjava dva uslova – da ima visoku školsku spremu zdravstvene struke sa položenim specijalističkim ispitom iz grane medicine iz koje Opšta bolnica obavlja delatnost […]

    OVO SU ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA ZRENJANINSKE BOLNICE

    ZRENJANIN – Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ dobila je pre nešto više od mesec dana novo rukovodstvo. Umesto dr Jovana Sekulića, na mesto direktora imenovana je dr Ivana Tešić.     Dr Jovan Sekulić ostao je u menadžmentu, na mestu savetnika nove direktorice.   Pomoćnici direktorke su ostali isti, dr Vladimir Arbutinov za medicinske poslove, obrazovanje i […]