• revizija

    Zrenjanin nije efikasno sprovodio postupke davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta

    Državna revizorska institucija (DRI) preporučila je Gradu Zrenjaninu da bliže uredi procedure u vezi sa davanjem u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta, saznaje informativni portal zrenjaninski.com.   DRI je u izveštaju o reviziji, u koji je naš portal imao uvid, navela da Zrenjanin treba da preduzme neophodne aktivnosti kako bi se godišnji programi i […]