• radio stanica

    Radio Zrenjanin ponovo u etru? Novosađani postavljaju predajnik

    Da zakon ne traži da se nadležni organi izjasne o tome da li je za postavljanje radio predajnika potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu, pitanje je na koji način bi Zrenjaninci saznali da će uskoro dobiti novu radio stanicu.