• društveno koristan rad

    Maloletnici u sukobu sa zakonom idu na društveno koristan rad u još tri ustanove

    Centar za socijalni rad grada Zrenjanina će u četvrtak potpisati protokole o saradnji sa Crvenim krstom, Gerontološkim centrom i Centrom za pružanje usluga socijalne zaštite „Most“. Ovim protokolima će biti regulisano uključivanje maloletnih počinilaca krivičnih dela u društveno koristan rad, kao vid vaspitne mere. Oni će ubuduće biti uključeni u aktivnosti pomenutih ustanova.   Centar […]

    Maloletni počinioci krivičnih dela pomagaće napuštenim životinjama

    Udruženje ljubitelja životinja i prirode „Zelene šape“ zaključilo je sa Centrom za socijalni rad u Zrenjaninu sporazum o saradnji.   Ovim sporazumom regulisano je uključivanje maloletnih počinilaca krivičnih dela u društveno koristan rad, kao vid vaspitne mere. Oni će biti uključeni u aktivnosti koje imaju za cilj pomoć napuštenim životinjama i prirodi.   PROČITAJTE JOŠ: […]