• Svetski dan izbeglica

    Status izbeglice na području grada Zrenjanina ima 225 osoba

    Danas se obeležava Svetski dan izbeglica.   Samo pre nekoliko dana, Gradsko veće usvojilo je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po Sporazumu o readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa na teritoriji grada Zrenjanina. Ovaj plan se odnosi na period od 2019. do 2022. godine.   […]