• Sonja Zahorec

    Osnovano Udruženje za pomoć osobama sa autizmom „Plavi krug“

    Od kraja septembra u Zrenjaninu postoji Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Srednjobanatskog okruga „Plavi krug“. U pitanju je nevladina i neprofitna organizacija, koja je osnovana radi ostvarivanja ciljeva u oblasti ljudskih prava osoba sa autizmom.   – Ideja o formiranju udruženja nastala je kao potreba roditelja, odnosno staralaca da razmene iskustva i pruže međusobnu […]