• Robert Fai

    Levičarski aktivisti iz Nemačke boravili u Zrenjaninu, zanimalo ih nekoliko stvari

    U Zrenjaninu je 4. oktobra boravilo dvadesetak levičarskih aktivista iz različitih gradova Savezne Republike Nemačke.   Oni su bili polaznici seminara koji je organizovao Zrenjaninski socijalni forum (ZSF). U prvom delu seminara teme su bile radničko samoupravljanje u Jugoslaviji i borba radnika Jugoremedije protiv privatizacije. Predavači su bili aktivisti ZSF Robert Fai i Branislav Markuš. […]