• reklamacije

    Privremeno izmešteni šalter za prijem reklamacija i blagajna

    Zbog manjih radova na adaptaciji prostora u prizemlju zgrade JKP „Vodovod i kanalizacija“ privremeno su izmešteni šalteri Službe informisanja i poslovnih komunikacija za prijem reklamacija i zahteva korisnika, kao i info pult i blagajna koja se nalazila pored pomenutih šaltera.   Od ponedeljka, 30. jula, šalteri za prijem reklamacija i zahteva korisnika i info pult […]

    NOVI ROK ZA PODNOŠENJE REKLAMACIJA „VODOVODU“

    ZRENJANIN – JKP „Vodovod i kanalizacija“ je obavestilo korisnike da se reklamacije na deo računa objedinjene naplate, koji se odnosi na usluge koje pruža ovo preduzeće, odnosno na utvrđeni obim pružene usluge, kao i na obračun i naplatu, mogu podneti pismenim putem najkasnije do 20-tog u mesecu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. […]