• Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

    Poništena odluka Grada Zrenjanina o kineskoj gumari Linglong

    Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine poništio je rešenje Gradske uprave Zrenjanina kojim je data saglasnost kineskoj kompaniji Linglong da izgradi skladište neopasnog otpada bez izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu.