• podela računa

    Počela podela septembarskih računa za usluge „Vodovoda i kanalizacije“

    U utorak, 2. oktobra, počela je podela septembarskih računa za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ i planirano je da se ona u gradu završi do 11. oktobra, a za sela računi su dostavljeni pošti radi dalje distribucije na adrese korisnika.   Na računima za septembar korisnici široke potrošnje su zaduženi na osnovu očitanog stanja (tamo […]