• Mongoli

    Mongolski travar i šaman sa porodicom se doselio u Belo Blato

    Belo Blato, selo pored Zrenjanina, prema poslednjem popisu, ima nešto više od 1.000 stanovnika. A tih hiljadu stanovnika pripadnici su oko 20 nacionalnih zajednica i etničkih grupa.   Od prošle godine, Belo Blato, pored Slovaka, Mađara, Srba, Bugara, Rumuna, Roma, ima i jednu porodicu Mongola.   Porodica Šagzin, koju čine otac Bulat, majka Olga i […]