• Miloš Zvekić

    Pošumljavanje tri parcele

    NOVI BEČEJ – Lokalna samouprava u Novom Bečeju dobila je od Pokrajinskog sekretarijata za privredu, vodoprivredu i šumarstvo sredstva za pošumljavanje 17 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, nakon čega je sprovedena javna nabavka za sadni materijal i zaštitnu mrežu. Akcija pošumljavanja, koja je poverena Javnom preduzeću “Komunalac”, sprovodi se na tri velike parcele, od čega su […]