• merenja

  Grad planira da meri kvalitet vazduha nadomak fabrike „Linglong“

  Gradsko veće Zrenjanina je, nakon što je dobilo saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine, usvojilo Program monitoringa kvaliteta vazduha na teritoriji grada u toku ove i naredne godine. Ovim programom određen je broj i raspored mernih mesta, kao i obim, vrsta i učestalost merenja nivoa zagađujućih materija u vazduhu. Lokalna mreža mernih mesta biće uspostavljena u […]

  ZNATE LI GDE JE NAJGORA SITUACIJA KADA JE REČ O BUCI?

  ZRENJANIN – Buka je i u decembru ugrožavala Zrenjanince i to u gotovo svim delovima grada, pokazuju podaci merenja koje obavlja zrenjaninski Zavod za javno zdravlje. Najgora situacija je u zoni Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ – i danju i noću nivo buke znatno je viši od dozvoljenog. Slično je i u zoni Medicinske škole na […]

  ŠTA SU POKAZALA POSLEDNJA MERENJA VAZDUHA U GRADU

  ZRENJANIN – Prema poslednjim merenjima koje obavlja Zavod za javno zdravlje u Zrenjaninu, moglo bi se reći da je vazduh u gradu u novembru bio zagađen. Nekim danima, izmerene vrednosti bile su iznad dozvoljenih, a gotovo svih dana i na svim mernim mestima premašivale su prosečne. U zimskim mesecima, merenje se sprovodi na tri merna […]