• hotel „Tiski cvet“

    Turistički vaučeri mogu se iskoristiti u samo četiri objekta u našem okrugu

    Od prekjuče traje prijava za dodatne vaučere za letovanje u zemlji. Gužve su na šalterima pošta, preuzimaju se turistički vaučeri, a spisak hotela i drugih objekata u kojima se oni mogu iskoristiti je podugačak. Na njemu se, naime, nalazi više od 2.000 ugostiteljskih objekata.   Na spisku koji je objavljen na sajtu Ministarstva trgovine, turizma […]