• Hidroinžinjeringa

    Kraj stečaja u firmi „Udarnik“, upravnici nagrada od 586 hiljada dinara!

    Stečaj u preduzeću za transport, pretovar, niskogradnju i trgovinu „Udarnik„ po svemu sudeći konačno će biti okončan 1. februara.   Stečaj je pokrenut još davne 2011. godine na predlog „Hidroinžinjeringa“. Četiri godine kasnije zamalo da je i okončan, jer je u aprilu 2015. bilo zakazano završno ročište na kom je trebalo da se usvoji završni […]