• budžetiranje

    BIZNIS PLATFORMA „MOJE FAKTURE“ PREDSTAVILA NOVI MODUL

    Biznis platforma MOJE FAKTURE predstavila je potpuno novi modul – budžetiranje, namenjen vlasnicima i menadžerima u firmi. Osnovni cilj novog modula je unapređenje poslovanja domaćih privrednika kroz implementaciju savremenih poslovnih rešenja.     Takođe, u najnovijoj verziji aplikacije, stručnjaci platforme Moje fakture omogućili su funkciju unosa rabata i jedinice mere. Šta je sve novo?   […]