• Branislav Zec

    Građanski preokret: Kompanija „Metito“ upoznata s kriminalom aktuelne vlasti

    Delegacija kompanije Metito, s kojom su ugovoreni poslovi izgradnje prečistača otpadnih voda i prečišćavanja pijaće vode u Zrenjaninu, posetila je danas Građanski preokret.   Branislav Zec, predstavnik te arapske kompanije u Srbiji, upoznao je sagovornike s referencama i uspesima Metita u svetu i namerom da u Zrenjaninu posluje odgovorno, uz otvorenu komunikaciju s lokalnom zajednicom. […]

    Izdata građevinska dozvola za izgradnju prečistača otpadnih voda

    Pokrajinski sekretarijat za energetiku, saobraćaj i građevinarstvo izdao je građevinsku dozvolu firmi „Begej Water“ iz Beograda za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Zrenjaninu. Ukupna predračunska vrednost objekta iznosi 2,3 milijarde dinara, bez PDV-a.   Prethodno je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dao saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu […]