Sonja Mihajlov ima farmu krava u Elemiru: Svakog dana isporučuje mleko ekstra kvaliteta

Sonja Mihajlov je vlasnica farme krava u Elemiru i pune 22 godine ona i njen suprug bave se mlečnim govedarstvom. Trenutno u štali imaju tridesetak grla, 18 je krava na muži, a ostalo su junice i telad.