• U IME NARODA

  Republika Srbija Viši sud u Beogradu 18 P4. br. 370/23 Dana: 02. 11. 2023. godine Beograd Savska broj 17a   U IME NARODA   Viši sud u Beogradu, sudija Maja Peković Savić, sudija pojedinac, u parnici tužioca Vuka Brankovića iz Beograda, čiji je punomoćnik Andreja Čivtelić, advokat iz Beograda, protiv tužene Agencije za veb portale […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  U IME NARODA

  Republika Srbija

  Viši sud u Beogradu

  18 P4. br. 370/23

  Dana: 02. 11. 2023. godine

  Beograd

  Savska broj 17a

   

  U IME NARODA

   

  Viši sud u Beogradu, sudija Maja Peković Savić, sudija pojedinac, u parnici tužioca Vuka Brankovića iz Beograda, čiji je punomoćnik Andreja Čivtelić, advokat iz Beograda, protiv tužene Agencije za veb portale Ziportal doo Klek, sa sedištem u Kleku, Zrenjanin, ulica Save Kovačevića bb, MB 21680761, čiji je punomoćnik Petar Radosavljev, advokat iz Zrenjanina, ulica Gimnazijska broj 25/33, radi utvrđenja, van ročišta dana 02. 11. 2023. godine doneo je:

   

  PRESUDU

  -na osnovu priznanja-

   

  USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Vuka Brankovića iz Beograda, te se utvrđuje da je tuženi Agencija za veb portale Ziportal doo Klek, povredio autorska prava tužioca tako što je na internet sajtu www.zrenjaninski.com dana 9. 11. 2019. godine, dana 30. 04. 2020. godine, dana 16. 06. 2020. godine, dana 29. 04. 2021. godine, dana 23. 12. 2021. godine i dana 20. 04. 2022. godine neovlašćeno javno saopštio autorsko delo, javno saopštio autorsko delo bez naznačenja imena ili pseudonima tužioca kao autora i javno saopštio autorsko delo u nepotpunoj formi – fotografiju „Vozila“.

   

  OBAVEZUJE SE tuženi Agencija za veb portale Ziportal doo Klek da izreku presude kojom se utvrđuje povreda autorskih prava tužioca objavi na svom internet sajtu www.zrenjaninski.com u roku od 15 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.

   

  OBAVEZUJE SE. tužilac da tuženom naknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 67.500,00 dinara, sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

   

  ODBIJA SE zahtev tužioca za naknadu troškova postupka.

   

  Stranke se oslobađaju od obaveze plaćanja sudskih taksi.

   

  Obrazloženje

   

  Tužilac je podneo tužbu protiv tuženog, sa tužbenim zahtevom kao iz izreke presude.

   

  Tuženi je u podnesku od 10. 10. 2023. godine naveo da ne spori tužbeni zahtev i da isti priznaje.

   

  S obzirom na izneto, te kako je tuženi priznao tužbeni zahtev, a ne radi se o zahtevu kojim stranke ne mogu raspolagati, sud je, bez daljeg raspravljanja, shodno odredbi čl. 348. u vezi čl. 3. stav 3. ZPP-a odlučio kao u stavu prvom i drugom izreke presude.

   

  Sud je odbio zahtev tužioca za naknadu troškova postupka, našavši da je tuženi priznao tužbeni zahtev u odgovoru na tužbu i da isti nije dao povod za tužbu, budući da, prema stanju u spisima, i to prema mejl prepisci između stranaka tuženi, i to pre podnošenja tužbe od strane tužioca, nije sporio tužbeni zahtev kao iz izreke, shodno čl. 156. ZPP-a.

   

  Shodno iznetom, sud je primenom odredbi člana 154, 156 i 163 Zakona o parničnom postupku, tuženom priznao troškove za sastav odgovora na tužbu u iznosu od 67.500,00 dinara, sve prema AT.

   

  Odluka iz stava petog izreke doneta je primenom odredbe čl. 3 stav 2 u vezi čl 9. stav 6. Zakona o sudskim taksama.

   

  POUKA O PRAVNOM LEKU:

   

  Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa presude, a preko ovog suda.

   

  SUDIJA

  Maja Peković Savić

   

  Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.

   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.

  Komentari 0

  Napiši komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


  NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Društvo