• Uslovi korišćenja

  Portal “Zrenjaninski” vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja koje je podložno niže navedenim uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge portala “Zrenjaninski”. Korišćenjem bilo kog dela portala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

  Portal “Zrenjaninski” je vlasnik autorskih prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Ukoliko posetilac neovlašćeno i u svrhe koje nisu lične, koristi i u drugim medijima prenosi bilo koji deo portala bez pisane saglasnosti vlasnika, smatraće se da vrši povredu autorskih prava portala “Zrenjaninski”. U slučaju povrede autorskih prava, portal “Zrenjaninski” u skladu sa Zakonom, ima pravo na sudsku zaštitu i naknadu štete.

  Portal “Zrenjaninski” nije odgovoran ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem, jer se radi o poslovnom odnosu između posetioca portala i oglašivača.

  Portal “Zrenjaninski” zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

  Komentari na članke, fotografije, video materijal i ankete predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne vlasnika sajta, koji odriče odgovornost za stavove iznesene u njima. Portal “Zrenjaninski” zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje, kao i sadržaje koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnom informisanju. Komentari koji sadrže uvrede, pretnje, vulgarne reči, pornografiju, otvorene klevete ili pozive na nasilje, kao i poruke koje urednik/administrator smatra nepriličnim, neće biti tolerisane i ukloniće se. To se posebno odnosi na izražavanja ili podsticanja nacionalne, rasne, verske, seksualne i bilo kakve druge mržnje, diskriminacije i netolerancije.

  Redakcija portala “Zrenjaninski”