• žetelački doručak

    Kako je izgledao jedan tradicionalni žetelački doručak

    Jedan od najvažnijih poslova na njivi u toku godine jeste žetva.   Žito se nekada kosilo ručno, kosom, što je spadalo u vrlo teške paorske poslove. Nije lako bilo ni ženama koje su pratile kosce i vezivale snopove.   Da bi se tako težak posao obavio kako treba, valjalo je pre početka dobro doručkovati. A […]