• zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

    Upućeni javni pozivi poljoprivrednicima u opštini Sečanj

    Opština Sečanj raspisala je javne pozive za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog državnog zemljišta bez naknade i prava prečeg zakupa u 2021. godini.   Javnim pozivom obaveštavaju se zainteresovanni za ostvarivanje prava prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Sečanj da dostave potrebnu dokumentaciju do 31. oktobra ove godine. Poziv se odnosi na vlasnike ribnjaka, […]

    Opština Novi Bečej uputila poziv uzurpatorima državnog zemljišta

    Opština Novi Bečej uputila je opšti poziv za zaključivanje vansudskog poravnanja sa uzurpatorima državnog poljoprivrednog zemljišta.   U pozivu se navodi da je poljoprivrednicima koji neovlašćeno obrađuju državne oranice ostavljen rok od pet dana da se dobrovoljno jave lokalnoj samoupravi radi postizanja sporazuma. U Opštini Novi Bečej navode da će, u suprotnom, biti prinuđeni da […]