• Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

    Usvojen novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, evo šta radnici imaju od toga

    Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Narodna skupština 28. aprila, na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu, posle 18 godina, usvojila novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. On u sistem zaštite prava radnika uvodi niz novina i u potpunosti je usaglašen sa evropskim […]