• „Yuko – Begejci“ iz Torka

    Zemljoradnička zadruga iz Torka raspisala konkurs za izbor direktora

    Zemljoradnička zadruga „Yuko – Begejci“ iz Torka raspisala je konkurs za izbor direktora, na mandatni period od pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora.   Za direktora zadruge može biti izabrano lice koje ima visoku, višu ili srednju stručnu spremu poljoprivredne, ekonomske ili pravne struke. Potrebno je da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim […]