• WWF

    Ribolov kečige trajno zabranjen, ribočuvari će pojačati kontrolu

    Ministarstvo zaštite životne sredine donelo je izmenu Naredbe o merama za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda. Na predlog WWF-a, Svetske organizacije za prirodu, ribolov kečige je trajno zabranjen. To će značajno doprineti obnavljanju populacije ove veoma ugrožene vrste ribe.   Naredba stupa na snagu 1. januara.   Prema Crvenoj listi ugroženih vrsta Međunarodne unije za […]