• „Vojvodinašume Petrovaradin“

    UHVAĆEN U ŠUMSKOJ KRAĐI

    Mladić iz Zrenjanina krivično delo je, po tvrdnjama tužilaštva, počinio u ataru Farkaždina