• Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu

    Studenti i zaposleni se smrzavaju: Visoka škola ima problem sa grejanjem

    Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu i ove zime ima problem sa grejanjem. To je problem koji nije od juče i o kojem je portal zrenjaninski.com pisao još pre tri godine.   Našoj redakciji ovog puta obratila se jedna studentkinja u nadi da ćemo ponovo skrenuti pažnju javnosti i pomoći da ovo pitanje konačno […]

    Visoka tehnička škola strukovnih studija raspisala konkurs za nastavnike i saradnike

    Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu raspisala je konkurs za izbor u zvanje nastavnika – doktora nauka za naučnu oblast Mašinsko inženjerstvo.   Odabraće se dva kandidata koja će zasnovati radni odnos sa punim radnim vremenom.   Škola je oglasila i izbor jednog izvršioca u zvanje stručnog saradnika, ili asistenta, za oblast Tehnološko inženjerstvo, […]