• „Visan“ iz Zemuna

    Besplatna usluga sistematske deratizacije do 2020. godine

    Gradska uprava obaveštava javnost da će se do 2020. godine obavljati besplatna usluga sistematske deratizacije. Ovo se odnosi na individualna domaćinstva, fekalnu kanalizacionu mrežu i školske i predškolske ustanove. Besplatna usluga obavljaće se i u verskim ustanovama, na pijacama, deponijama smeća i grobljima na teritoriji grada Zrenjanina.   Sistemsku deratizaciju na teritoriji grada obavljaće „Ciklonizacija“ […]