• Vakcina protiv gripa

    Vakcinacija protiv gripa: Domovima zdravlja distribuirao 9.030 doza vakcina

    Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je u našu zemlju stigao prvi kontingent vakcina protiv gripa od ukupno 343.920 doza.   Imunizacija građana će otpočeti 1. oktobra, nakon svih zakonski predviđenih aktivnosti u pogledu sertifikacije i dostave vakcine zdravstvenim ustanovama.   Resorno ministarstvo je, u skladu sa aktuelnom globalnom pandemijom koronavirusa, kao i povećanim potrebama i […]

    Stigle vakcine protiv gripa u Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“

    Vakcina protiv gripa, Vaxigrip, stigla je u Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“. Dostavljeno je 3.930 doza, koliko je i planirano i odmah je distribuirano svim vakcinalnim punktovima u gradu i u selima.   Vakcina je trovalentna i sadrži antigene virusa A (H1N1), virusa A (H3N2) i virusa B za svaku sezonu.   Prаvilnikom о prоgrаmu […]