• Slađana Bušbaher

    SLAĐANA BUŠBAHER PRAVI ZANIMLJIVE ARANŽMANE OD SVEGA ŠTO PRONAĐE

    Slađana Bušbaher voli prirodu i u njoj vidi i nešto što drugi ne vide. Od toga što vidi i pronađe već godinama pravi zanimljive aranžmane. U početku to je stvarno bio samo hobi, a sada polako postaje i posao i izvor prihoda. – Osnove tehnike naučila sam pored mame koja je imala cvećaru, a posle […]