• školska administracija

    Smanjuje se školska administracija, umesto tri direktora biće samo jedan!

    Na teritoriji grada Zrenjanina od naredne školske godine primenjivaće se nova odluka o mreži osnovnih škola. U toj novoj odluci, u odnosu na dosadašnju mrežu osnovnih škola, ima nekoliko promena. Nadležni tvrde – promene se neće odraziti na đake i nastavnike, već samo na administraciju.   Na teritoriji grada radiće 19 matičnih škola sa svojim […]