• prosek

    PROSEČNE PLATE U OKRUGU

    Laže li statistika ili odražava realno stanje, prosudite sami kada pročitate podatke