• projkeat navodnjavanja

    NEKOLIKO PROJEKATA IZ PROGRAMA ABU DABI FONDA

    ZRENJANIN – Iz Programa za navodnjavanje – Abu Dabi fonda i na teritoriji Banata u toku je realizacija nekoliko projekata. Reč je o projektima dvonamenskog navodnjavanja.     U prvoj polovini marta, prema planu, trebalo bi da budu završeni radovi u Međi, Srpskom Itebeju i Jankovom Mostu.   Kada je osmišljavan koncept dvonamenskog navodnjavnja, polazilo […]