• Prekršajni sud u Zrenjaninu

  Izrečeno više od hiljadu zaštitnih mera zabrane upravljanja vozilom

  U radu Prekršajnog suda u Zrenjaninu prošle godine je bilo 9.657 predmeta, a najviše iz oblasti saobraćaja, čak 5.337, odnosno više od 55 posto.   Prekršaja javnog reda i mira bilo je 1.344, a javne bezbednosti 823. Predmeta vezanih za oblast odbrane, odnosno Vojske Srbije bilo je 602. Ostali predmeti su iz oblasti finansija i […]

  Visoki savet sudstva raspisao oglas za predsednike zrenjaninskih sudova

  Visoki savet sudstva raspisao je oglas za ukupno 116 predsednika sudova u Srbiji. Na spisku su i tri predsednika sudova u Zrenjaninu.   Visoki savet sudstva oglasio je izbor za predsednika Višeg suda u Zrenjaninu. Sada ovu funkciju obavlja Biljana Martinović.   Takođe, oglašen je izbor za predsednika Privrednog suda, na čijem čelu je sada […]

  Prekršajni sud u Zrenjaninu od ove nedelje i zvanično ima nove sudije

  Prekršajni sud u Zrenjaninu od ove nedelje i zvanično ima nove sudije.   Za sudije Prekršajnog suda imenovane su Mirjana Salatić i Svetlana Marković. Salatić je bila sudijski pomoćnik u Prekršajnom apelacionom sudu, a Marković korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji.   One su ove nedelje položile zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.   Prijavite se […]

  Roditelji idu na sud jer im deca izostaju sa školskih časova!

  Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđa odgovornost roditelja za neopravdane izostanke dece sa nastave.   Prema novim propisima, roditelji su obavezni da 48 sati od trenutka kada im dete ne dođe u školu jave razlog. Nakon toga, dužni su da u roku od osam dana i zvanično opravdaju časove. Ukoliko se to ne dogodi, škola […]