• plovnost

    BROD SA TERETOM I DANAS SE MOŽE VIDETI KOD NAS

    ZRENJANIN – Brod sa teretom sve je ređa slika na plovnom delu kanala Begej. Od Tise do prevodnice kod Kleka mogu ploviti brodovi od 1.000 tona, odnosno kako se to stručno kaže, moguća je jednovremena dvosmerna plovidba brodova sa ovakvom tonažom.     Od Kleka do Srpskog Itebeja, to je još mnogo manje – moguće […]