• PAOR

    PAOR šeta do Vranića

    ZRENJANIN – Zrenjaninska Panonska aktivistička organizacija (PAOR) najavila je novu pešačku turu u okviru svoje akcije „Šetnja ideja“ od Zrenjanina do Vranića. Aktivisti su najavili da će prepešačiti 112 kilometra za, kako navode, „izgradnju mira i ukazivanja na značaj antifašističke borbe na prostoru bivše Jugoslavije, povodom rehabilitacije fašističkog vođe – kolaboracioniste, fašističkog pokreta i istorijskog […]