• Pal Demko

    Sudbina nekadašnje kuće Pala i Ištvana Demka – Beljanskog

    Nakon smrti Pala Demka – Beljanskog 1904. godine staru kuću je nasledilo njegovih šestoro sinova. Međutim, deo porodice nakon određenog vremena napušta Veliki Bečkerek. Jedan od sinova, dr Pal Demko mlađi (1866-1937), otišao je na notarsku službu u Mako, dok se Deže Demko (1869-1936) preselio u Budimpeštu. U tom trenutku brigu i odgovornost o kući […]

    Pal Demko i njegova kuća koja je preživela veliki gradski požar

    Plemićka porodica Demko – Beljanski starinom potiče iz Gornje Ugarske, ali su se tokom vremena pojedini njeni članovi preselili u južnije krajeve. Tako je i deda Pal Demka došao početkom 19. veka u Torontalsku županiju.   Pal Demko – Beljanski je rođen u mestu Simand na porodičnom imanju u Aradskom okrugu 1838. godine. Završio je […]