• održavanje zgrada

    I Žitište odredilo cene za upravnike zgrada

    Opština Žitište stavila je na javnu raspravu odluku o cenovniku prinudnih upravnika stambenih zajednica, kao i o cenama tekućeg i investicionog održavanja zgrada.   Prema toj odluci, minimalna cena tekućeg održavanja iznosi po jednoj stambenoj jedinici 240 dinara a 144 dinara za garažu.   Što se tiče investicionog održavanja, cena je 2 dinara po kvadratnom […]