• od sazrevanja do razumevanja

    Reproduktivno zdravlje – na pola puta od škole do kuće

    Grad Zrenjanin, u saradnji sa Kabinetom Ministarstva bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, organizovao je tribinu. Tribina je bila na temu „Reproduktivno zdravlje – od sazrevanja do razumevanja – na pola puta od škole do kuće“.   U realizaciji ove tribine učestvovali su i Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ – Savetovalište za mlade, […]