• nacije

    NAŠE VELIKO ISTRAŽIVANJE O MEĐUNACIONALNIM INCIDENTIMA

    ZRENJANIN – U Gradu Zrenjaninu, kao višenacionalnoj sredini sa većinskim srpskim stanovništvom, vodi se računa o poštovanju prava manjina i mnogi lokalni akti usmereni su u tom pravcu.     Na ulazu u grad sve table ispisane su na četiri jezika, i to srpskom, mađarskom, rumunskom i slovačkom. Na svim državnim institucijama i ustanovama četvorojezični […]