• Miroslav Vukov

    Žetva koja obećava: Da li je tritikale žitarica budućnosti na našim njivama?

    Tritikale, sitnozrna žitarica koja je nastala ukrštanjem raži i pšenice, sve je češći na našim oranicama. Hibridna je vrsta, budući da je nastala kombinacijom dve različite vrste iz dva različita roda. Reč je o vrsti žita idealnoj za gajenje na mestima gde se pšenica nije dobro pokazala – u pogledu kvaliteta zrna i prinosa.   […]