• Mihajlo Miša Predić

    Prozor u prošlost: Mihajlo Miša Predić je sa drugovima streljan na Bagljašu

    Pre nekoliko godina, Studentski dom u Zrenjaninu je obeležio dva značajna jubileja – 55 godina od početka rada i sto godina od rođenja Mihajla Miše Predića, lekara i skojevskog aktiviste, čije ime ova značajna i važna ustanova nosi. Dr Mihajlo Miša Predić je, naime, rođen je 1918. u Rudni, u današnjoj Rumuniji.   Otac mu […]