• menice

    STUDENTI HITNO DA DONESU POPUNJENE MENICE

    ZRENJANIN – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu je pozvao studente, kojima je odobren studentski kredit prvi put, da studentskoj službi hitno dostave popunjene menice, izjave žiranta i očitanu ličnu kartu žiranta. Rok je 15. januar.     „Studenti kojima je odobren kredit, a ne žele da ga koriste, u obavezi su da popune izjavu […]