• menadžer u sportu

    NIKOLA VUKELIĆ POSTAO MENADŽER U SPORTU

    BEOGRAD – U petak, 28. jula, predsednik Karate kluba „Banatski cvet“ Nikola Vukelić odbranio je diplomski rad na temu „Značaj borilačkih sportova u Srbiji“ na Visokoj sportskoj školi za trenere i menadžere u Beogradu, i tako je postao menadžer u sportu.     Vukelić je započeo školovanje na predlog profesora dr Vladimira Jorge sa kojim […]