• kupac

    ŽALILA SE NA VISOK RAČUN, OPERATER JOJ POSLAO IZVRŠITELJA

    ZRENJANIN – Kada je prvo godinama najavljivan, a onda pre tri godine i donet, od novog Zakona o zaštiti potrošača očekivalo se mnogo. I obećanja onih koji su učestvovali u njegovoj pripremi bila su velika, a ista takva bila su i očekivanja građana – potrošača.     Stručnjaci su i tada upozoravali – ovaj zakon […]

    KUPCI SE PROŠLE GODINE 47 PUTA ŽALILI TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI

    ZRENJANIN – Odeljenju tržišne inspekcije u Zrenjaninu protekle godine podneto je 47 prijava građana, a najveći broj njih odnosio se na reklamacije koje su kupci podneli na saobraznost robe ili usluga, ali im trgovac nije odgovorio najkasnije u roku od 8 dana, ili nije rešio reklamaciju u skladu sa svojom odlukom a najkasnije u roku […]