• Kolarova humka

    Botoš krije vredno arheološko nalazište: Kolarova humka pala u zaborav

    Kada su nedavno predstavljeni nalazi arheoloških istraživanja, izvođenih u ataru sremskog sela Klenak, gde su pronađeni grobovi iz neolitskog doba, ponovo je pažnja javnosti, bar za trenutak, skrenuta na arheološko nalazište Živanićeva dolja ili Kolarova humka u Botošu, selu na području grada Zrenjanina.   Kako je na predstavljanju rečeno, nakon Botoša i Gomolave kod Hrtkovaca, […]