• javni bunari

    Javni bunari u gradu odavno su presušili, mogu li bar postati kulturno nasleđe

    Javni bunari nekada su bili jedan od simbola Zrenjanina. Postavljeni u brojnim ulicama u gradu, ovi ulični bunari predstavljali su ne samo mesta na kojima se točila ispravna voda za piće, nego i gde su se susretale komšije, pa razmenjivale pokoju reč.   Prema nekim podacima, u Zrenjaninu su prvi ulični bunari kopani i postavljani […]