• „Green Miles Chemicals“

    Rešenjem Vlade Srbije biće proširena Slobodna zona Zrenjanin

    Slobodna zona Zrenjanin, rešenjem Vlade Republike Srbije, biće proširena za 392 hektara, u zonama „Jugoistok 2-A“, „Jugoistok 2-B“ i „Jugoistok 2-D“.   Data je saglasnost da u režimu slobodne zone mogu poslovati kompanije „Linglong International Europe“ doo Zrenjanin i „Green Miles Chemicals“ doo iz Novog Sada.   „Linglong“ planira gradnju fabričkih postrojenja za izradu pneumatika […]