• fabrika obuće

    INDUSTRIJSKO NASLEĐE: ZRENJANIN KOJEG VIŠE NEMA

    ZRENJANIN – Zahvaljujući temeljnom i opsežnom radu naše sugrađanke Vesne Karavide iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture, portal zrenjaninski.com predočava vam zanimljive podatke o industrijskom zamahu u Zrenjaninu dvadesetih godina, ali prošlog veka. Evo šta sve nalazimo u prikupljenim zapisima koje je Vesna Karavida brižljivo odabrala.     Naš grad na početku 20. veka imao […]