• Deda Jockov park

    Planirana rekonstrukcija pešačkih staza u Deda Jockovom parku

    Opština Žitište uputila je javni poziv za podnošenje ponuda u javnoj nabavci male vrednosti, za rekonstrukciju pešačkih staza u Deda Jockovom parku u Žitištu.   Planirani su radovi na površinskom sloju pešačkih staza u ovom parku, a kriterijum za izbor izvođača je najniža ponuđena cena. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa zvaničnog opštinskog sajta.   […]